• Naslovna

Intervencija 04. travnja 2018. - Požar otvorenog prostora u mjestu Cerje

Dana 04. travnja 2018. godine u 12:12 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Cerje, Općina Ružić. Gorjela je suha trava i drača. Veličina opožarenog prostora procjenjuje se na 70 x 50 metara kvadratnih.

Na intervenciju su izašla 2 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 1 vozilom.

Požar je stavljen pod nadzor u 13:18 sati.

Završetak intervencije bio je u 13:45 sati.

Intervencija 02. travnja 2018. - Požar otvorenog prostora u mjestu Pakovo selo

Dana 02. travnja 2018. godine u 14:54 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Pakovo selo. Gorjela je suha trava i nisko raslinje. Veličina opožarenog prostora procjenjuje se na 100 x 50 metara kvadratnih.

Na intervenciju su izašla 3 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 1 vozilom.

Požar je stavljen pod nadzor u 19:05 sati.

Završetak intervencije bio je u 19:23 sati.

Intervencija 02. travnja 2018. - Požar otvorenog prostora u mjestu Gornje Planjane

Dana 02. travnja 2018. godine u 14:54 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Gornje Planjane, Općina Unešić. Gorjela je suha trava i nisko raslinje. Veličina opožarenog prostora procjenjuje se na 200 x 100 metara kvadratnih.

Na intervenciju su izašla 3 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 1 vozilom.

Požar je stavljen pod nadzor u 15:45 sati.

Završetak intervencije bio je u 16:05 sati.

Preventivne mjere kod sprječavanja nastajanja požara otvorenog prostora

Priopćenje Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša Mjesnim odborima i Gradskim četvrtima Grada Drniša:

Obzirom na sve veću zapuštenost poljoprivrednih i ostalih površina u privatnom vlasništvu, a koja ima za posljedicu veliku ugroženost i ljudi i njihove imovine, naročito u ljetnom periodu prilikom izbijanja šumskih požara i požara otvorenog prostora, od Vas zahtijevamo da stanovnike upozorite, da svoje okućnice očiste od svakog otpada i raslinja koje je u blizini objekata, te od svega što može gorjeti, kako biste zaštitili svoju imovinu, a nama olakšali posao gašenja nastalih požara.

Temeljem zakona o zatiti od požara, NN broj 58/59, 33/05, 107/07, i 92/10, novčanom kaznom od 1.000,00 do 150.000,00 kuna može se kazniti osoba koja izazove požar, ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru, te ne pristupi gašenju nastalog požara i o tome ne obavijesti najbližu vatrogasnu postrojbu.

Nastavi čitati

Intervencija 20. ožujka 2018. - Požar na građevinskom objektu u Matasima

Dana 20. ožujka 2018. godine u 17:24 sati zaprimljena je dojava o požaru na građevinskom objektu (staja sa sjenom) u mjestu Matasi, zaseok Ujakovići, Općina Promina.

Na intervenciju su izašla 3 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 1 vozilom, 3 vatrogasca DVD Promina s 1 vozilom te 1 vatrogasac DVD Drniš s 1 vozilom.

Požar je stavljen pod nadzor u 20:08 sati.

Završetak intervencije bio je u 21:03 sati.

Intervencija 18. ožujka 2018. - Požar automobila u Otavicama

Dana 18. ožujka 2018. godine u 02:46 sati zaprimljena je dojava o požaru automobila u mjestu Otavice.

Na intervenciju su izašla 3 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 1 vozilom.

Požar je stavljen pod nadzor u 03:31 sati.

Završetak intervencije bio je u 03:59 sati.

Intervencija 15. ožujka 2018. - Požar dimnjaka u Drnišu

Dana 15. ožujka 2018. godine u 19:03 sati zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Drnišu u ulici Petra Svačića.

Na intervenciju su izašla 3 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 1 vozilom.

Požar je stavljen pod nadzor u 19:16 sati.

Završetak intervencije bio je u 19:30 sati.

Intervencija 18. veljače 2018. - Požar na građevinskom objektu u Žitniću

Dana 18. veljače 2018. godine u 00:25 sati zaprimljena je dojava o požaru na građevinskom objektu u mjestu Žitnić, zaseok Ercegovci.

Na intervenciju su izašla 4 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 2 vozila.

Požar je stavljen pod nadzor u 01:34 sati.

Završetak intervencije bio je u 06:48 sati.